În componența administrativă actuală a comunei Parava se încadrează 4 sate: Parava, Drăgușani, Rădoaia și Teiuș.
Comuna Parava în forma actuală datează din anul 1956, ca urmare a poziției centrale a satului Parava față de celelalte sate componente și se încadrează în teritoriul administrativ al județului Bacău.
În trecut atât satul Parava cât și satul Drăgușani formau comune diferite aparținând de plasa Sascut, județul Putna.
În perioada anilor 1907 – 1908 comuna Parava s-a unit cu comuna Drăgușani sub denumirea de comuna Drăgușani, iar în anii 1928 ambele sate trec la comuna Orbeni ca apoi să se reconstituie din nou în cele două comune separate.
Faptul că satul Rădoaia era împărțit jumătate la comuna Parava și jumătate la comuna Orbeni scoate în evidență lipsa de rațiune a regimului burghezo-moșieresc privind împărțirea administrativă teritorială a țării.
Satul Teiuș a făcut parte din comuna Parava deși pentru o scurtă perioadă de timp înainte de 23 august 1944 a avut și statut de comună.
În prima legislație după 23 august 1944, prin înființarea sfaturilor populare ca organe locale ale puterii de stat, cele două comune s-au unit sub numele de comuna Drăgușani, care după noua împărțire administrativă făcea parte din raionul Adjud, regiunea Bârlad.
În anul 1956, dată fiind poziția centrală în cadrul comunei a satului Parava ce oferea legături mai directe cu satele din jur, numele comunei a devenit Parava în cadrul raionului Bacău.
Ca urmare a noilor măsuri de perfecționare și îmbunătățire a împărțirii administrativ-teritoriale din 1968, comuna Parava a fost trecută în cadrul județului Bacău și se menține și astăzi în aceeași formă.

Populație
Populația comunei Parava era în anul 1970 de 3361 locuitori, în anul 1985 a crescut la 3900 de locuitori, pentru ca în prezent să aibă o populație de 3409 locuitori. Populația comunei se află în continuă scădere încă din anul 1990, când sporul natural devine negativ, excepție făcând satul Rădoaia.
Pe sate, populația este împărțită astfel:

  • Parava – 955 locuitori
  • Drăgușani – 943 locuitori
  • Rădoaia – 1208 locuitori
  • Teiuș – 303 locuitori

Se observă o creștere semnificativă mai ales în satul Rădoaia. Dacă în 1970 acest sat avea 651 locuitori, în prezent sunt înregistrați 1208 locuitori, deci aproape o dublare a populației în decurs de 35 ani.
Densitatea medie a comunei este de 75 locuitori / km2.

Economie
Funcția economică de bază a comunei este agricultura. Ea este practicată de locuitori încă din cele mai vechi timpuri.
După revoluția din 1989 locuitorii au primit înapoi pământurile ce le-au fost luate de regimul socialist între anii 1961-1963. Fiecare proprietar de teren agricol își lucrează pământul după propria voință, în funcție de cunoștințele acumulate de-a lungul vieții dar și de puterea financiară a fiecăruia.
Scepticismul celor în vârstă și neîncrederea în legislația statului român au reușit să oprească înființarea în comună a unor asociații care să lucreze terenurile agricole într-un mod mai eficient și în același timp în beneficiul oamenilor.
În prezent comuna Parava are în patrimoniu o suprafață de 2113 ha de teren agricol distribuit astfel:

  • arabil – 1525 ha
  • pășuni – 259 ha (87 ha pășune comunală)
  • fânețe – 52 ha
  • vii – 260 ha
  • livezi – 17 ha

Din totalul de 2414 ha de pădure existentă pe raza comunei, 414 ha de pădure au fost restituite cetățenilor prin reconstituirea dreptului la proprietate.
În comună își desfășoară activitatea un număr de 6 asociații familiale, 21 societăți comerciale având ca obiectiv de activitate desfacerea de mărfuri, și 29 de persoane fizice autorizate ce prestează o gamă cât mai largă de activități și prestări de servicii (morărit, construcții, tâmplărie și confecționare mobilă, fierărie, croitorie, etc.)