Nr. Data Conținut Fișier Anexă
28 29/03/2024 [Caracter normativ] Cu privire la aprobarea Protocolulului de colaborare dintre UAT com. Parava si S.C. ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES S.R.L

Descarcă

[Caracter normativ] Cu privire la aprobarea Protocolulului de colaborare dintre UAT com. Parava si S.C. ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES S.R.L

Descarcă

27 29/03/2024 [Caracter individual] privind majorarea salariala a d-lui Turcan George – mediator sanitar in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parava

Descarcă

[Caracter individual] privind majorarea salariala a d-lui Turcan George – mediator sanitar in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parava

Descarcă

26 29/03/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Parava Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Parava

Descarcă

25 29/03/2024 [Caracter normativ] privind planul actiunilor comunitare in cadrul UAT com. Parava , jud Bacau , la nivelul anului 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind planul actiunilor comunitare in cadrul UAT com. Parava , jud Bacau , la nivelul anului 2024

Descarcă

24 29/03/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea delegarii gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei PARAVA, Județul BACAU, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei PARAVA, Județul BACAU, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata.

Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea delegarii gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei PARAVA, Județul BACAU, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei PARAVA, Județul BACAU, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata.

Descarcă

23 29/03/2024 [Caracter normativ] Privind luarea la cunostinta de catre Consiliul local al com Parava a rezultatelor auditului financiar realizat de catre Camera de Conturi Bacau in cursul anului 2023 Descarcă

[Caracter normativ] Privind luarea la cunostinta de catre Consiliul local al com Parava a rezultatelor auditului financiar realizat de catre Camera de Conturi Bacau in cursul anului 2023

Descarcă

22 29/03/2024 [Caracter normativ] Privind luarea la cunostinta a notei de control ANRSC DIN DATA DE 10.11.2023 Descarcă

[Caracter normativ] Privind luarea la cunostinta a notei de control ANRSC DIN DATA DE 10.11.2023

Descarcă

21 29/03/2024 [Caracter individual] PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA ÎN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE- OPERARE INSTALAȚII NR. 1078/1087/16.04.2018 ÎNCHEIAT CU S.C. ECOSUD S.A. ȘI ACTUL ADIȚIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTARE ȘI TRANSPORT NR. 180/ 2957/ 06.05.2015 ÎNCHEIAT CU S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.,

[Caracter individual] PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA ÎN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE- OPERARE INSTALAȚII NR. 1078/1087/16.04.2018 ÎNCHEIAT CU S.C. ECOSUD S.A. ȘI ACTUL ADIȚIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTARE ȘI TRANSPORT NR. 180/ 2957/ 06.05.2015 ÎNCHEIAT CU S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.,

10 14/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025-2027 al com. Parava, jud. Bacău

Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025-2027 al com. Parava, jud. Bacău

Descarcă

8 17/01/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2024-2025 .de pe raza comunei Parava . judeţul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2024-2025 .de pe raza comunei Parava . judeţul Bacău

Descarcă

7 17/01/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com. Parava si modificarea statului de functii al Primariei com Parava, jud. Bacau

Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com. Parava si modificarea statului de functii al Primariei com Parava, jud. Bacau

Descarcă

6 17/01/2024 [Caracter normativ] APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune conform prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe anul 2024 Descarcă

[Caracter normativ] APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune conform prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe anul 2024

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă