Comisia  pentru administrare publică locală, juridică,amenajarea teritoriului și urbanism, aparărea ordinii publice, a drepturilor și libertaților cetatenilor :


       Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură,gospodărire comunală,protecția mediului , servicii și comerț:

Comisia pentru învățământ,sănătate,cultură,protecție socială, activități sportive și agrement:

Nr. crt.   Numele și prenumele Partid politic
1. DIACONU Cristinel PSD
2. BOBOC Valentin PSD
3. BUCĂ Ovidiu PNL
4. ENACHE Constantin PRO România
5. DEDIU Vasile PNL
6. LEPĂDATU Ioan USR-PLUS
7. ICHIM Ion PNL
8. ZAHARIA Maria PSD
9. PANAITE Ioan PSD
10. PISCU Florin PNL
11. CHIRIAC Manole PSD
12. SOARE Vasile ALDE
13. SUDIT Petru PNL