Nr. Data Conținut Fișier Anexă
34 22/04/2024 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință

Descarcă

33 22/04/2024 [Caracter normativ] cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT comuna Parava și CMI Matasaru Doina Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT comuna Parava și CMI Matasaru Doina

Descarcă Descarcă

32 22/04/2024 [Caracter normativ] cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT comuna Parava si CMIDR Croitoru Diana Cristina Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT comuna Parava si CMIDR Croitoru Diana Cristina

Descarcă Descarcă

31 22/04/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parava, judeţul Bacau, pentru anul 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parava, judeţul Bacau, pentru anul 2024

Descarcă

30 28/03/2024 [Caracter normativ] cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT comuna Parava si S.C. ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES S.R.L Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT comuna Parava si S.C. ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES S.R.L

Descarcă Descarcă

26 25/03/2024 [Caracter normativ] privind luarea la cunoștință de către Consiliul local al comunei Parava a rezultatelor auditului financiar realizat de către Camera de Conturi Bacău în cursul anului 2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind luarea la cunoștință de către Consiliul local al comunei Parava a rezultatelor auditului financiar realizat de către Camera de Conturi Bacău în cursul anului 2023

Descarcă Descarcă

25 25/03/2024 [Caracter normativ] privind luarea la cunoștință a notei de control ANRSC DIN DATA DE 10.11.2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind luarea la cunoștință a notei de control ANRSC DIN DATA DE 10.11.2023

Descarcă

24 25/03/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Actului adițional nr.4 la în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare-operare instalații nr.1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. Ecosud S.A. și Actul adițional nr.8 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport nr. 180/ 2957/ 06.05.2015 încheiat cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Actului adițional nr.4 la în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare-operare instalații nr.1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. Ecosud S.A. și Actul adițional nr.8 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport nr. 180/ 2957/ 06.05.2015 încheiat cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Descarcă Descarcă

23 12/03/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului-cadru privind modul de utilizare al microbuzelor de transport școlar Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului-cadru privind modul de utilizare al microbuzelor de transport școlar

Descarcă

21 07/03/2024 [Caracter normativ] privind aprobare Studiu de fezabilitate Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Comuna Parava, județ Bacău

Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobare Studiu de fezabilitate Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Comuna Parava, județ Bacău

Descarcă Descarcă

20 07/03/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea înființării Centrului Comunitar Integrat Parava

Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea înființării Centrului Comunitar Integrat Parava

Descarcă Descarcă

18 22/02/2024 [Caracter individual] aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă, a cuantumului și a beneficiilor sociale pentru familiile/persoanele care se află în situații de necesitate, așa cum prevede Legea nr. 196/2016 – privind Venitul minim de incluziune

[Caracter individual] aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă, a cuantumului și a beneficiilor sociale pentru familiile/persoanele care se află în situații de necesitate, așa cum prevede Legea nr. 196/2016 – privind Venitul minim de incluziune

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă