În temeiul art. 285 din codul civil orice persoană poate face opunere la o căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.


  Nume Data Fișier
Chircu Cătălin și Vîrgolici Denisa Maria 29/02/2024 Descarcă
Istrate Constantin și Chelaru Andreea Elena 29/02/2024 Descarcă
Diaconu Vlad Gabriel și Panțiru Iuliana 13/02/2024 Descarcă